Tanımı: El, ayak tabanı ve kulaklarda vücudun tüm bölümleri, organ ve bezleriyle ilgili yönlendirici refleks alanlarının mevcudiyeti prensibine dayanan bir uygulama yöntemidir. Refleksoloji belirli hastalıkların tanı, tedavisi veya eklem mobilizasyonu ve manupilasyonunu içermez.

Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır/Kullanılmamalıdır?

Ünitelerde (Refleksoloji ünitesi ruhsatlı muayenehane, tıp merkezi, devlet hastanesi vb): stres, sıkıntı, irritabl barsak sendromu, herhangi bir hastalığı tanımlanmayan kişilerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili bulantı, kusma, kabızlık gibi durumlar, mekanik kas-iskelet sistemi ağrıları, migren, herhangi bir hastalığa bağlanmayan gerilim tipi baş ağrıları, astım hastalarında kaygı/endişenin azaltılması için, herhangi bir hastalığa bağlanmayan uyku bozuklukları, idrar kesesi çıkış kasının gerginliğine bağlı idrar kaçırmalarında yardımcı yöntem olarak kullanılabilir.

Uygulama Merkezlerinde (Refleksoloji uygulama merkezi ruhsatlı üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri): kaygı bozuklukları ve panik atak tedavisinde destekleyici, tek taraflı felç (hemipleji), serebral palsi, multiple skleroz (MS) gibi nörolojik kökenli hastalıklarda gene rehabilitasyon uygulamalarını destekleyici, kanser ve kemoterapiye bağlı ağrı, bulantı, kusma gibi yan etkileri azaltmada ve doğum ağrılarının azaltılmasında destekleyici olarak kullanılabilir.

Öyküde yeni gelişen enfeksiyonlar, ateşli durumlar, ayakta aktif gut hastalığına bağlı eklem iltihabı (artrit), toplar damarlarda pıhtı (derin ven trombozu), kontrol edilemeyen kan basıncı,  kalp krizi, kalp pili varlığı, bayılma (senkop) sonrası dönem, akut cerrahi durumlar, safra kesesi taşları, böbrek taşları, uygulama bölgesinde açık ve kapalı yaralar, gebeliğin ilk üç ayı gibi durumlarda refleksoloji uygulanmaz.

Kimlere Uygulanmalı Kimlere Uygulanmamalıdır?

Yukarıda belirtilen uygulama alanları sınırları içerisinde kalmak şartı ile bebeklik döneminden yaşlılığa kadar her dönemde uygulanabilir.

Enfeksiyonu olan, ateş yüksekliği olan, bacak toplar damarlarında pıhtı sorunu olan, akut (yeni gelişen) hastalığı (kalp krizi, bayılma vb) olan, uygulama alanında yara olan ve gebeliğinin ilk 3 ayında olan hastalarda refleksoloji uygulanmaz.

Hangi Tedaviye Destek Amaçlı Kullanılır?

Refleksoloji uygulandığı tüm durumlarda tedavi edici olarak değil mevcut tedaviyi destekleyici olarak kullanılır. Bu nedenle stres, sıkıntı, irritabl barsak sendromu, sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili bulantı, kusma, kabızlık gibi durumlar, mekanik kas-iskelet sistemi ağrıları, migren, gerilim tipi baş ağrıları, astım hastalarında kaygı/endişenin azaltılması için, herhangi bir hastalığa bağlanmayan uyku bozuklukları, idrar kesesi çıkış kasının gerginliğine bağlı idrar kaçırmalarında, çeşitli nörolojik durumlarda, kanser ve kemoterapiye bağlı ağrı, bulantı, kusma gibi yan etkileri azaltmada ve doğum ağrılarının azaltılmasında tedaviye destek amaçlı kullanılabilir.

Nasıl Uygulanır?

Refleksoloji sıklıkla hastanın ayakları, elleri veya kulakları üzerine eller ile uygulanır. Daha az sıklıkla masaj cihazı, masaj çubuğu, masaj mili gibi aletler kulanılabilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Tedavinin sonunda genellikle kısa süreli istirahat ve nefes egzersizleri önerilebilir. Bu dönemde uygulamanın etkisinin arttırılması için yeterli miktarda su içilmelidir. Beklenmeyen bir etki/yan eki görülmesi durumunda uygulamayı yapan hekim ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Bu Alanda Doğru Bilenen Yanlışlar Nelerdir?

Refleksoloji seanslarında ilaç kullanılmaması ve uygulamanın girişimsel olmaması (iğne, ameliyat vb içermemesi) nedeniyle yöntem hekimler ve hastalar tarafından yaygın olarak tercih edilebilir. Ancak refleksolojinin hiçbir hastalıkta tek başına tedavide kullanılmayacağı unutulmamalıdır. Refleksoloji, geri dönüşümsüz özellikler gösteren ancak rehabiliasyonu yapılan hastalıkların tedavisinde tek başına kullanılmaz. Bu gibi durumlarda hasta ve ailesinde sadece refleksoloji uygulaması ile tam şifa beklentisi yaratılması gerçekçi bir hedef değildir.

İlgili yasal düzenlemeler gereği refleksoloji mutlaka bir hekim veya hekim gözetiminde sertifikalı sağlık meslek mensubu tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş sağlık kurumlarında uygulanmalıdır.

Refleksoloji daha çok ayaklara uygulanmakla birlikte eller ve kulaklara da uygulama yapılabilir. Bu bölgelerin birbirlerine üstünlüğü ile ilgili kesin bir kanıt yoktur.

Refleksoloji sanıldığının aksine bir genel ayak masajı değildir. Ayaktaki belirli noktalar hastanın şikayetlerine göre seçilir ve uygulama süresi, yoğunluğu, sıklığı ve derinliği hastaya özel olarak ayarlanır.

Bu Yöntemi Uygulayan Kişide Olması Gereken Özellikler (Sertifika, Eğitim vb.) Nelerdir?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler gereği refleksoloji mutlaka sertifikalı bir hekim veya hekim gözetiminde sertifikalı sağlık meslek mensubu tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş sağlık kurumlarında uygulanmalıdır. İlgili sertifikanın Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş eğitim kriterlerine uygun eğitim veren bir eğitim merkezinde tamamlanan eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı olarak alınmış olması gerekmektedir.

Kaynak : https://getatportal.saglik.gov.tr/TR,24675/refleksoloji-uygulamasi-hakkinda-bilgilendirme.html